KOS Korund Services

Z czego skorzystasz? What will you use?

Profesjonalna, kompleksowa obsługa nastawiona w 100% na Ciebie, certyfikowane produkty i doradztwo z prawdziwego zdarzenia – oto czego możesz się spodziewać po współpracy z KOS Korund.

  • Szeroka gama ścierniw.
  • Certyfikaty, licencje i pozwolenia.
  • Nowoczesny park maszynowy.

 

Professional, comprehensive service focused 100% on you, certified products and genuine advice - this is what you can expect when working with KOS Korund.

     A wide range of abrasives.
     Certificates, licenses and permits.
     Modern machinery.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Dystrybucja wyselekcjonowanych ziaren ściernych w konkurencyjnych cenach.
  • Skup i recykling zużytych tarcz ściernych ceramicznych.
  • Kruszenie, rozsiew i suszenie wilgotnego ziarna ściernego.

 

Służymy pomocą i poradą. Napisz do nas lub zadzwoń!

 

What can we do for you?

  • Distribution of selected abrasive grains at competitive prices.
  • Purchase and recycling of waste ceramic grinding wheels.
  • Harvesting, spreading, and drying the wet abrasive grain.

 

We offer help and advice. Write to us or call us!